Menu
Koulun historia

Koulun historia

Suuret joet alkavat pienistä puroista. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1995 kymmenen oppilaan ja kahden opettajan voimin osoitteessa Kivimurru 9.

 

Koulun alkuajatus syntyi 1994, jolloin julkaistiin Alina-Sinikka Salosen kirjoitus ”Tallinnan koulu käyntiin” Helsingin Sanomien Lyhyesti-palstalla. Kirjoituksessa peräänkuulutettiin kaikkia asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä Sinikkaan. Tämän jälkeen aloitettiin järjestelmällisesti kerätä koulusta kiinnostuneita yhteen sekä perustettiin Ulkosuomalaisen opetuksen tuki ry, joka muutettiin myöhemmin Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:ksi.

 

Ensimmäinen laajempi kokous koulun perustamisesta pidettiin 20.2.1995. Mukana oli 18 henkilöä, joista osa edusti Tallinnan kaupungin hallintoa. Pian oli koossa 15 aktiivista koulun perustajaa, joilla kullakin oma roolinsa.

 

Syksyllä 1994 alkanut uurastus Tallinnan suomalaisen koulun käynnistämiseksi alkoi edetä niin reipasta vauhtia, että 7.6.1995 Opetusministeriö oikeutti Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n lukuvuoden 1995/96 alusta lukien perustamaan Tallinnan suomalainen koulu -nimisen ulkomaankoulun. Näin sai alkunsa Tallinnan suomalainen koulu.

 

Vuonna 1997 koulu muutti osoitteeseen Uus 34 ja oppilasmäärä alkoi kasvaa. 


2011 kesällä elettiin Tallinnan suomalaisessa koulussa jännittäviä aikoja. Monien vuosien etsintöjen jälkeen koululle oli löytynyt suurempi rakennus, jossa opetustyölle ja oppimiselle saatiin huomattavasti paremmat olosuhteet. Uusissa tiloissa rakennettiin ja remontoitiin koko kesä, jotta Kadriorgin puiston lähellä sijaitseva koulutalo saatiin käyttökuntoon kouluvuoden aluksi. Uutta lukuvuotta uusissa tiloissa oli elokuussa 2011 aloittamassa noin 60 lasta.

 

Nykyisin koulussamme on noin 60 oppilasta ja meillä työskentelee rehtorin lisäksi 11 opettajaa ja koulunkäynninohjaaja.


Suuri kiitos kaikille koulun syntymässä avustaneille sekä koulun opettajille, rehtoreille, oppilaille läpi aikojen että kaikille niille, jotka ovat kehittäneet ja kasvattaneet koulua. Heidän kädenjälkensä näkyy koulutyössä koko ajan.